Η Παιδεία στην Ευρώπη: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον

«Ο νέος τρόπος ζωής γεννήθηκε στα σπλάχνα του παλιού. Δεν ήταν φοβερά γεγονότα, μεγάλες περιπέτειες, συγκεκριμένοι νόμοι ή ισχυρές προσωπικότητες που προκάλεσαν την οικονομική επανάσταση. Ήταν μια διαδικασία πολύπλευρης αλλαγής.

Αναμετάδοση συζήτησης σε στρογγυλό τραπέζι για το θέμα των Ελεγκτών Δόμησης

Παρακολουθήστε ζωντανά την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012 την συζήτηση σε στρογγυλό τραπέζι για το θέμα των Ελεγκτών Δόμησης μέσα από την ιστοσελίδα τηλεκπαίδευσης του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ