Συναισθηματική Νοημοσύνη

Το σεμινάριο Συναισθηματική Νοημοσύνη παρέχεται μέσω e-learning, είναι εγκεκριμένο από την Τράπεζα της Ελλάδας για την επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στον Τομέα Γ’ και έχει διάρκεια 5 ώρες.

Take care of yourself- do it like a Resilient Dolphin!

Μετά από ένα συμβάν εν πλω γίνονται συνήθως συστάσεις με βάση τη νομοθεσία, ενώ προσδιορίζονται και οι εκπαιδευτικές ανάγκες που προκύπτουν, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων συμβάντων, να μειωθούν τα ανθρώπινα λάθη και κατ’ επέκταση τα ατυχήματα στη θάλασσα.

Dolphin Library: Η βιβλιοθήκη της ναυτιλίας

Μία ηλεκτρονική βιβλιοθήκη ψηφιακών μαθημάτων για θέματα της STCW, ζητήματα που προκύπτουν από εθνικές και διεθνείς απαιτήσεις, αλλά και της σημαίας σχεδίασε η SQLearn, καλύπτοντας τις εκπαιδευτικές ανάγκες των ναυτιλιακών εταιρειών.