Η SQLearn παρουσίασε την πλατφόρμα eLearning, που δημιούργησε για το Πρόγραμμα «Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας» COINs, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

You are here: