Μύθοι και αλήθειες για το elearning (μέρος 2ο)

Τι σημαίνει ασύγχρονη και τι σύγχρονη εκπαίδευση μέσω eLearning;   To eLearning μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους. Όταν  αναφερόμαστε στην ασύγχρονη εκπαίδευση, εννοούμε μία πλατφόρμα όπου βρίσκεται το υλικό και ο καθένας ανατρέχει σε αυτή στο δικό του χώρο και χρόνο. Η σύγχρονη εκπαίδευση είναι η δυνατότητα να υπάρξει εκπαίδευση σε πραγματικό χρόνο, πολλές…