Υπολογισμός της απόδοσης της επένδυσης (ROI) στο e-learning

Ο υπολογισμός της απόδοσης μίας επένδυσης (Return on Investment – ROI) για ένα ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό περιβάλλον δέν είναι εύκολος. Είναι σημαντική όμως, η κατανόηση του οφέλους που προσφέρει η σωστή εκπαιδευτική πλατφόρμα.