Πιστοποιημένο e-learning σεμινάριο επανεκπαίδευσης (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), κατόπιν σχετικής αξιολόγησης, έλαβε από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστοποίηση για το σεμινάριο επανεκπαίδευσης (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών.