Η εφαρμογή του flipped classroom μοντέλου στην εταιρική εκπαίδευση

Το μοντέλο “flipped classroom” Πρόκειται για ένα νέο διδακτικό μοντέλο, που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στην εκπαίδευση τόσο των μαθητών, όσο και των ενηλίκων και μπορεί να υιοθετηθεί με μεγάλη επιτυχία και στην εταιρική εκπαίδευση και δη μέσω e-learning, συνδυάζοντας την ασύγχρονη με τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αυτό το νέο εκπαιδευτικό μοντέλο, διαφοροποιείται από…