Χρήση 3D animation σε μαθήματα e-learning

Το 3D animation είναι η ψηφιακή τρισδιάστατη παρουσίαση εικόνων, η κίνηση των οποίων προσδίδει στο τελικό αποτέλεσμα ζωντανό, ρεαλιστικό, αλλά και ταυτόχρονα ψυχαγωγικό τόνο, καθώς θυμίζει κινούμενα σχέδια, αλλά και ψηφιακά παιχνίδια.