Η SQLearn έγινε μέλος της HEMEXPO

H SQLearn έγινε μέλος του Hellenic Marine Equipment Manufacturers & Exporters (HEMEXPO). H SQLearn παρέχει εξειδικευμένες λύσεις e-learning που έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί ειδικά για ναυτιλιακές εταιρείες: vLMS (vessel Learning Management System, ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης της εκπαίδευσης), Custom e-learning courses development, Incident report based e-learning courses (reflective learning) και Training Matrix (παρέχεται…