Μαθήματα e-learning για τους τομείς Β και Γ, πιστοποιημένα από την Τράπεζα της Ελλάδος

Η SQLearn σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέχει ηλεκτρονικά μαθήματα για την επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος