Βασική Υποστήριξη Ζωής

Η ύλη του μαθήματος είναι προσαρμοσμένη, εναρμονισμένη και σύμφωνη με τις τελευταίες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC). Το μάθημα περιλαμβάνει γλωσσάρι βασικών εννοιών, συχνές ερωτήσεις, ερωτήσεις κατανόησης και αξιολόγηση.