Εικονική πραγματικότητα (VR) και Serious Games στη ναυτιλία

Σε βιωματική εμπειρία μπορεί να μετατρέψει την εκπαίδευση στο χώρο της ναυτιλίας η τεχνολογία της εικονικής πραγματικότητας (VR). Οι ναυτικοί μπορούν, τόσο στη στεριά, όσο και εν πλω με τη χρήση μίας αυτόνομης συσκευής να πετύχουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους μέσω των “serious games”.