Σπύρος Γκούμας: “Η SQLearn χτίζει το μέλλον του e-learning στη ναυτιλία”

Προσφέροντας μία μοντέρνα προσέγγιση στη ναυτική εκπαίδευση, η SQLearn έχει προκαλέσει μεγάλες αναταράξεις στον χώρο του e-learning στη ναυτιλία, μέσω της ανάπτυξης διαδραστικών ηλεκτρονικών μαθημάτων, αλλά και με την ανάπτυξη ενός e-learning συστήματος που επιτυγχάνει σύνδεση με τα πλοία σε πραγματικό χρόνο. Η εταιρία ιδρύθηκε το 2006 από τον Σπύρο Γκούμα, έναν οραματιστή και εμπνευσμένο άνθρωπο που έχει εργαστεί τα τελευταία 30 χρόνια στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.