Πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης & τηλεδιασκέψεων- Συνεχίστε την εκπαίδευσή σας με ασφάλεια!

Τη λύση, προκειμένου να μη χαθεί πολύτιμο έδαφος στη λειτουργία των επιχειρήσεων και των εταιρειών, αλλά και στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των παιδιών, παρέχει η εταιρεία SQLearn. Με την πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης & τηλεδιασκέψεων, η λειτουργία κάθε εταιρείας και οργανισμού μπορεί να συνεχιστεί απρόσκοπτα και δίχως μείωση της παραγωγικότητας μέσα από τις χαμένες εργατοώρες.