Η SQLearn προσφέρει στη ναυτιλιακή κοινότητα μάθημα e-learning για τον COVID-19

Η SQLearn, στο πλαίσιο των εξελίξεων που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού και της επίδρασής της στην παγκόσμια οικονομία και ειδικότερα στη ναυτιλία, ανέπτυξε ένα ηλεκτρονικό μάθημα για ευαισθητοποίηση απέναντι στην πανδημία του COVID-19 με βάση τις οδηγίες του IMO και του WHO.