Ενημερωτικό ηλεκτρονικό μάθημα για το νέο κορωνοϊό (COVID-19)

Η ασθένεια του νέου κορωνοϊού 2019 (Coronavirus disease 2019) επηρεάζει τις ζωές μας με πολλαπλούς τρόπους. Οι οικονομικές, κοινωνικές και ψυχολογικές επιπτώσεις της πανδημίας έχουν ήδη παρατηρηθεί. Τι είναι, λοιπόν, ο νέος κορωνοϊός COVID-19 και γιατί είναι τόσο επικίνδυνος;

SQLearn: Δωρεάν ηλεκτρονικά μαθήματα στο πλαίσιο του #DigitalSolidarityGR

Η SQLearn, στο πλαίσιο των εξελίξεων που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ανέπτυξε ένα ηλεκτρονικό μάθημα για ευαισθητοποίηση απέναντι στην πανδημία του COVID-19 και παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους ενδιαφερόμενους.