Εκπαιδευτικές ενότητες του έργου SeaHealth

Η ερευνητική ομάδα του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με τις εταιρείες SQLearn και ΔΑΝΑΟΣ, πραγματοποίησε στο πλαίσιο του έργου «Υγεία εν Πλω», έρευνα για την καταγραφή των απαιτήσεων των εν δυνάμει χρηστών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που πρόκειται να δημιουργηθεί, με στόχο η ομάδα του έργου να καταλήξει στις εκπαιδευτικές ενότητες που θα αναπτυχθούν.

Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και Αιτιάσεις

Το σεμινάριο Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Βρώμικου Χρήματος και Αιτιάσεις παρέχεται μέσω e-learning για την επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και έχει διάρκεια 5 ώρες. 

Σύγχρονο Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας της Ιδιωτικής Ασφάλισης

Το σεμινάριο Σύγχρονο Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας της Ιδιωτικής Ασφάλισης παρέχεται μέσω e-learning για την επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και έχει διάρκεια 10 ώρες.