Εκπαιδευτικές ενότητες του έργου SeaHealth

Η ερευνητική ομάδα του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με τις εταιρείες SQLearn και ΔΑΝΑΟΣ, πραγματοποίησε στο πλαίσιο του έργου «Υγεία εν Πλω», έρευνα για την καταγραφή των απαιτήσεων των εν δυνάμει χρηστών της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που πρόκειται να δημιουργηθεί, με στόχο η ομάδα του έργου να καταλήξει στις εκπαιδευτικές ενότητες που θα αναπτυχθούν.