Επαναπιστοποίηση ασφαλιστών

Νέα ηλεκτρονικά μαθήματα για την επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Η SQLearn, έχοντας εκδώσει πάνω από 100.000 πιστοποιητικά για την ασφαλιστική αγορά την τελευταία πενταετία, παρέχει και το 2021 ηλεκτρονικά μαθήματα για την επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στους Τομείς Α’ και Β’, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Συγκεκριμένα, διατίθενται τα παρακάτω ηλεκτρονικά μαθήματα: