Το χαμόγελο του παιδιού - SQLearn

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» και η εταιρεία SQLearn συνεργάζονται και παρέχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μικρούς & μεγάλους.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», ήδη από το 2012, έχει ενώσει τις δυνάμεις του με την καινοτόμα εταιρεία παροχής υπηρεσιών e-learning SQLearn, για τη δημιουργία και τη λειτουργία πλατφόρμας e-learning με όνομα «You Learn». Στόχος της πλατφόρμας είναι οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις του Οργανισμού να φτάνουν σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα σχολεία, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.