Παράταση για την επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Παράταση για την επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μέχρι & 30/06.

Η SQLearn, έχοντας εκδώσει πάνω από 100.000 πιστοποιητικά για την ασφαλιστική αγορά την τελευταία πενταετία, πρώτη & για το 2020 στις επαναπιστοποιήσεις ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, με περισσότερα από 20.000 πιστοποιητικά επιτυχούς παρακολούθησης, παρέχει και το 2021 ηλεκτρονικά μαθήματα για την επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στους Τομείς Α’ και Β’, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από την Τράπεζα…