Νέο Προεδρείο για την Διεθνή Ναυτική & Βιομηχανική Ένωση (WIMA) – ο κος Σπύρος Γκούμας, Διευθύνων Σύμβουλος της SQLearn, στο νέο Δ.Σ.

Την 23η Ιουνίου 2021, έγιναν Αρχαιρεσίες στην WIMA «Διεθνή Ναυτική & Βιομηχανική Ένωση» (Worldwide Industrial & Marine Association) για την εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στις εκλογές έδωσε το παρόν το σύνολο των μελών της Ένωσης. Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα με τη παρακάτω σύνθεση: ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ (Hajiefremidis S.A.) ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Variety…