Νέα μαθήματα επαναπιστοποίησης

ΝΕΑ ηλεκτρονικά σεμινάρια επαναπιστοποίησης ασφαλιστών από την SQLearn για το 2022

Η SQLearn παρέχει ηλεκτρονικά μαθήματα για την επαναπιστοποίηση των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στους Τομείς Α και Β, τα οποία έχουν πιστοποιηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Δείτε τα ΝΕΑ μαθήματα.