Βασική Υποστήριξη Ζωής

Η ύλη του μαθήματος είναι προσαρμοσμένη, εναρμονισμένη και σύμφωνη με τις τελευταίες οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC). Οι εκπαιδευόμενοι μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος αποκτούν Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού το οποίο ισχύει για πέντε χρόνια με πιστοποίηση «ISO 9001:2008».

Υγεία και Ασφάλεια σε Χώρους Γραφείων

Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) συναντάται πλέον στις περισσότερες εργασίες και δυστυχώς αποτελεί την πηγή αρκετών προβλημάτων υγείας. Το συγκεκριμένο μάθημα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν την πρόληψη αυτών των προβλημάτων, καθώς και άλλων κινδύνων που απαντώνται συχνά σε χώρους γραφείων.

Πυρασφάλεια και Εκκένωση Χώρου Εργασίας

Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, σημαντικό ρόλο παίζει η σωστή πρόληψη. Η γνώση και η χρήση ορθών διαδικασιών εκκένωσης ενός χώρου που φλέγεται, μπορεί να σώσει όχι μόνο τη δική μας ζωή, αλλά και τις ζωές των συνανθρώπων-συναδέλφων μας.

Πρώτες Βοήθειες

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή των απαραίτητων γνώσεων και τεχνικών ώστε να εφαρμοστούν σε περιπτώσεις τραυματισμού, εντός ή εκτός εργασιακού χώρου, έως ότου να παρασχεθεί στο θύμα εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια.

Yγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων (HACCP)

Στις περιπτώσεις που μία επιχείρηση σχετίζεται αμέσα ή έμμεσα με τα τρόφιμα, είναι απαραίτητη η τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων που ορίζονται από τη νομοθεσία. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η διατήρηση ενός καθαρού και υγιούς περιβάλλοντος, διασφαλίζει τόσο την προσωπική υγεία και ασφάλεια όσο και των πελατών μας.