Εκμάθηση Microsoft Office

Μια ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων για να αποκτήσετε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής! Η σειρά μαθημάτων του Microsoft Office 2007 και Βασικές δεξιότητες πληροφορικής έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιεί την εμπειρία και την αλληλεπίδραση με το χρήστη ενώ ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία.