Συνέντευξη του Γενικού Διευθυντή της SQLearn κ. Σ. Γκούμα στο περιοδικό Ασφαλιστικό Marketing

Η λύση που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία στην εκπαίδευση των στελεχών αλλά και των συνεργατών μιας εταιρείας, είναι η υιοθέτηση του μοντέλου της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-Learning).

Η ΚΑΥΚΑΣ βραβεύεται για το elearning

Η ΚΑΥΚΑΣ, στα πλαίσια διεξαγωγής των βραβείων Business IT Excellence Awards που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014 στο ξενοδοχείο Grande Bretagne από την Boussias Communications, απέσπασε το βραβείο Εξαιρετικής Επίδοσης στην κατηγορία Χρήση Συστημάτων E-learning. Τα Business IT Excellence Awards διεξάγονται κάθε χρόνο με στόχο την ανάδειξη και επιβράβευση των επιτυχημένων, καινοτόμων πρακτικών και…

Λύσεις e-learning για τη Ναυτιλία

Το σύστημα τηλεκπαίδευσης για τη Ναυτιλία της SQLearn (SQLearnMaritime elearning System ή αλλιώς SMES) είναι ένα δικτυακό σύστημα τηλεκπαίδευσης το οποίο έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ειδικά για την παροχή εκπαιδευτικού περιεχομένου και την διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον κλάδο της Ναυτιλίας.

Εκμάθηση Microsoft Office

Μια ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων για να αποκτήσετε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής! Η σειρά μαθημάτων του Microsoft Office 2007 και Βασικές δεξιότητες πληροφορικής έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιεί την εμπειρία και την αλληλεπίδραση με το χρήστη ενώ ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία.

Πυρασφάλεια και Εκκένωση Χώρου Εργασίας

Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, σημαντικό ρόλο παίζει η σωστή πρόληψη. Η γνώση και η χρήση ορθών διαδικασιών εκκένωσης ενός χώρου που φλέγεται, μπορεί να σώσει όχι μόνο τη δική μας ζωή, αλλά και τις ζωές των συνανθρώπων-συναδέλφων μας.

Πρώτες Βοήθειες

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή των απαραίτητων γνώσεων και τεχνικών ώστε να εφαρμοστούν σε περιπτώσεις τραυματισμού, εντός ή εκτός εργασιακού χώρου, έως ότου να παρασχεθεί στο θύμα εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια.

H SQLearn βραβεύεται για την εφαρμογή της για elearning μέσω tablets

Στα πλαίσια του 4ου συνεδρίου Infocom Apps που διεξήχθη στο Caravel στις 12 Φεβρουαρίου η SQLearn πήρε το βραβείο Best Educational app για την iPad εφαρμογή TheLMSapp που καθιστά εφικτή την διεξαγωγή elearning μέσω συσκευών iPad

Yγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων (HACCP)

Στις περιπτώσεις που μία επιχείρηση σχετίζεται αμέσα ή έμμεσα με τα τρόφιμα, είναι απαραίτητη η τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων που ορίζονται από τη νομοθεσία. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η διατήρηση ενός καθαρού και υγιούς περιβάλλοντος, διασφαλίζει τόσο την προσωπική υγεία και ασφάλεια όσο και των πελατών μας.