Συνέντευξη του Γενικού Διευθυντή της SQLearn κ. Σ. Γκούμα στο περιοδικό Ασφαλιστικό Marketing

Η λύση που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία στην εκπαίδευση των στελεχών αλλά και των συνεργατών μιας εταιρείας, είναι η υιοθέτηση του μοντέλου της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-Learning).