Λύσεις e-learning για τη Ναυτιλία

Το σύστημα τηλεκπαίδευσης για τη Ναυτιλία της SQLearn (SQLearnMaritime elearning System ή αλλιώς SMES) είναι ένα δικτυακό σύστημα τηλεκπαίδευσης το οποίο έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ειδικά για την παροχή εκπαιδευτικού περιεχομένου και την διαχείριση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στον κλάδο της Ναυτιλίας.