Η SQLearn παρουσίασε την πλατφόρμα eLearning, που δημιούργησε για το Πρόγραμμα «Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας» COINs, του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Την πλούσια θεματολογία, την εύκολη χρήση και τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής πλατφόμας eLearning, παρουσίασε η SQLearn στην πρόσφατη συνάντηση προόδου του επιδοτούμενου έργου «Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας» COINs, το οποίο υλοποιείται από το ΕΕΑ.   Μέσω της συγκεκριμένης πλατφόμας οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο έργο θα είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν και να εκπαιδευτούν σε…