Υγεία και Ασφάλεια σε Χώρους Γραφείων

Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) συναντάται πλέον στις περισσότερες εργασίες και δυστυχώς αποτελεί την πηγή αρκετών προβλημάτων υγείας. Το συγκεκριμένο μάθημα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν την πρόληψη αυτών των προβλημάτων, καθώς και άλλων κινδύνων που απαντώνται συχνά σε χώρους γραφείων.

Εκμάθηση Microsoft Office

Μια ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων για να αποκτήσετε Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής! Η σειρά μαθημάτων του Microsoft Office 2007 και Βασικές δεξιότητες πληροφορικής έχει σχεδιαστεί για να μεγιστοποιεί την εμπειρία και την αλληλεπίδραση με το χρήστη ενώ ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία.

Πυρασφάλεια και Εκκένωση Χώρου Εργασίας

Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, σημαντικό ρόλο παίζει η σωστή πρόληψη. Η γνώση και η χρήση ορθών διαδικασιών εκκένωσης ενός χώρου που φλέγεται, μπορεί να σώσει όχι μόνο τη δική μας ζωή, αλλά και τις ζωές των συνανθρώπων-συναδέλφων μας.

Πρώτες Βοήθειες

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή των απαραίτητων γνώσεων και τεχνικών ώστε να εφαρμοστούν σε περιπτώσεις τραυματισμού, εντός ή εκτός εργασιακού χώρου, έως ότου να παρασχεθεί στο θύμα εξειδικευμένη ιατρική βοήθεια.

Yγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων (HACCP)

Στις περιπτώσεις που μία επιχείρηση σχετίζεται αμέσα ή έμμεσα με τα τρόφιμα, είναι απαραίτητη η τήρηση των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων που ορίζονται από τη νομοθεσία. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η διατήρηση ενός καθαρού και υγιούς περιβάλλοντος, διασφαλίζει τόσο την προσωπική υγεία και ασφάλεια όσο και των πελατών μας.

SPSS Statistics

Το μάθημα αποτελεί έναν αρχικό οδηγό του τρόπου χρήσης και της περιγραφής του περιβάλλοντος εργασίας του IBM SPSS Statistics. Σκοπός του μαθήματος είναι να καλύψει τα βασικά στάδια της διαδικασίας ανάλυσης δεδομένων (την εισαγωγή, τον ορισμό, την οργάνωση και την τροποποίηση αυτών), καθώς επίσης και την παρουσίαση και τη διανομή των αποτελεσμάτων.

AutoCAD

Εισαγωγή στο AutoCAD • Συντεταγμένες και Βοηθητικές εντολές • Βασικές Εντολές Σχεδίασης • Εντολές Οθόνης • Eπιλογή Αντικειμένων • Εντολές Επεξεργασίας • Layers και Blocks • Διαγραμμίσεις, Κείμενο, Διαστάσεις • Διαχείριση και πληροφορίες αντικειμένων • Εκτυπώσεις